Co daje oczyszczacz powietrza?

Popularność oczyszczaczy powietrza w ostatnich latach znacznie wzrosła. Wpływ na to ma rosnąca świadomość ludzi w zakresie własnego zdrowia i prewencji chorób, chęć poprawy samopoczucia i pogarszająca się jakość powietrza, zwłaszcza w dużych miastach. Intensywny smog,...