Mimo wielu korzyści wynikających z posiadania instalacji fotowoltaicznej, wiele osób zrezygnowało z tej opcji ze względu na obawy o bezpieczeństwo własne i bliskich. Wciąż można spotkać się ze stwierdzeniami, że panele fotowoltaiczne są przyczyną pożarów, a strażacy nie chcą podejmować się gaszenia ognia, jeśli na dachu widnieją moduły fotowoltaiczne. To krzywdzące stwierdzenia, ponieważ w rzeczywistości sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zwłaszcza po użyciu zabezpieczeń przeciwpożarowych (tzw. zabezpieczeń ppoż).

Spis treści:

  1. Budowa instalacji fotowoltaicznych
  2. Instalacje fotowoltaiczne a pożary
  3. Stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w instalacji fotowoltaicznej

Sprawdź też: Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Można zdecydować się na system fotowoltaiczny na dachu budynku bądź na montaż wolno stojących kolektorów słonecznych na gruncie. Źródłem wielu obaw jest jednak pierwsza opcja. Panele zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych, w których następuje przekształcenie energii słonecznej w prąd stały. Ten zaś przekazywany jest do falownika przekształcającego go na prąd zmienny. 

Jeszcze do niedawna obowiązywała ustawa, zgodnie z którą, nie wymagało się pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych polegających na instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych wolnostojących oraz urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Jednocześnie w przypadku urządzeń o mocy większej niż 6,5 kW istniał obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń ppoż pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Uzgodnienia ppoż zostały jednak dokładniej opisane w nowej ustawie „Prawo Budowlane” z 19.09.2020 r. Zgodnie z jej treścią, projekty instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW wymagają obowiązkowego uzgodnienia. Dodatkowo konieczne jest powiadomienie miejscowej straży pożarnej o posiadaniu systemu fotowoltaicznego.

Instalacje fotowoltaiczne a pożary

W Niemczech przeprowadzono badania na milionie instalacji fotowoltaicznych. Stwierdzono, że jedynie 0,016% paneli PV było źródłem pożaru, jednak głównymi przyczynami była nie sama instalacja fotowoltaiczna, lecz czynniki zewnętrzne. Głównie wyładowania atmosferyczne, pogryzienie kabli przez zwierzęta czy błędy w montażu instalacji. Prawidłowo zaprojektowana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest całkowicie bezpieczna.

Stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w instalacji fotowoltaicznej

Przy każdej instalacji powyżej mocy 6,5 kW ważne jest uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznych należy wybrać doświadczonych i profesjonalnych specjalistów. Powinni oni posługiwać się urządzeniami wysokiej jakości, posiadającymi stosowne certyfikaty. Dodatkowo obowiązkiem instalatora jest właściwe oznaczenie skrzynki licznikowej, aby ułatwić państwowej straży pożarnej ewentualną pracę. Wszystkie etapy prac muszą przebiegać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Systemy fotowoltaiczne powinny mieć zastosowane wszelkie środki ochrony. Kable i przewody muszą mieć odpowiednie atesty, co dotyczy głównie:

  • ochrony odgromowej
  • modułów PV
  • złącz MC4
  • zabezpieczeń przepięciowych
  • falowników

Do zabezpieczeń zaliczymy umieszczenie gaśnicy proszkowej w pobliżu falownika, montaż detektorów zwarć i urządzeń przerywających, a także oznaczenie wszystkich elementów specjalnymi naklejkami czy mikroinwertery, które likwidują ryzyko zapłonu. Naklejki należy umieścić przy liczniku, przy głównym wyłączniku zasilania oraz w miejscu przyłączenia instalacji PV. W przypadku budynków wymagających Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu należy zapewnić również m.in. montaż falowników poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie pożarowej. Także kable powinny biec trasami wydzielonymi pożarowo i być odporne na działanie wysokiej temperatury. 

Podsumowując, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i inne źródła odnawialnej energii nie stwarzają zagrożenia, jeśli będzie przestrzeganie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a czynności montażowe odbędą się zgodnie z ogólnymi regulacjami budowlanymi.